Dane osobowe - RODO POWRÓT

Informacja o przetwarzaniu danych

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), które stosujemy od 25.05.2018r reguluje postępowanie z danymi osobowymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej po to, by chronić Twoje dane. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie te dane są potrzebne, np. abyśmy mogli podpisać z Tobą umowę czy przesłać Ci naszą ofertę. Jednak dzięki RODO masz większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe. My, to znaczy RESMA Sp. z o.o. oraz producent Twojego samochodu będziemy lub już jesteśmy Administratorami Twoich danych osobowych czyli informacji, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować, np. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu czy adres e-mail.
Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Potrzebujemy ich przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Tobą odpowiednią umowę np. umożliwić Ci zakup Twojego wymarzonego samochodu, a później pomóc Ci utrzymywać go w pełnej sprawności i nienagannym stanie w naszych serwisach oraz regularnie - zgodnie z kodeksem drogowym – przeprowadzać badania kontrolne na Stacji Kontroli Pojazdów. Przetwarzamy je również w celu badania satysfakcji klientów, który realizujemy zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem jakim jest określanie jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług. Twoje dane przekazujemy producentowi Twojego samochodu, który w trosce o bezpieczeństwo jazdy powinien zachować kontakt z właścicielami wytwarzanych samochodów. Prowadząc działalność korzystamy również z usług zewnętrznych podmiotów dostarczających oprogramowanie, kancelarii prawniczych, agencji marketingowych czy firm windykacyjnych. Jako firma należąca do Grupy Kapitałowej CARSERVIS SA, Twoje dane przekazujemy również innym spółkom Grupy, które obsługują nas w obszarze księgowym, informatycznym i administracyjnym. Fakt zawarcia z Tobą umowy nakłada na nas szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego także w tych celach musimy przetwarzać Twoje dane. Wykorzystujemy je również, by przekazać Ci nasze oferty - jest to tzw. cel marketingowy. Jeśli jednak nie chcesz ich otrzymywać możesz zgłosić sprzeciw - kontaktując się z nami. Sposoby kontaktu wskazujemy poniżej. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Z racji przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z RODO przysługują Ci określone uprawnienia. Najważniejsze z nich to:

 
• Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
• Jeśli je przetwarzamy, to możesz:
» uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie Twoje dane są przetwarzane, w jakim celu i komu są przekazywane;
» poprosić o informacje, skąd je mamy jeśli sam nam ich nie przekazałeś;
» uzyskać do nich dostęp, np. prosząc o kopię;
» żądać sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe.
• Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Jednak spełnienie Twojej prośby nie zawsze będzie możliwe. W przypadku, gdy łączy nas historia zrealizowanych transakcji to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte.
• Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych.
• Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw - skontaktuj się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Swoje dane podajesz nam dobrowolnie, jednak jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: emailem iod_rsm@cvsa.pl, telefonicznie 22 5737107 lub pisemnie na adres naszej siedziby RESMA Sp. z o.o., Al. Obronców Tobruku 5, 10-092 Olsztyn